Ga naar content

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverkaring


Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze website is opgenomen in het register voor toegankelijkheidsverklaringen. Het onderzoek naar de toegankelijkheid van deze website loopt nog. Met de uitkomsten van dit onderzoek zal de website waar nodig aangepast worden. Deze aanpassingen zijn naar verwachting uiterlijk begin 2021 doorgevoerd.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en het verbeteren van je gebruikservaring.

Privacy policy